Je to skutočne jednoduché

  • stačí iba zaslať písomnú žiadosť na adresu ZBK

Obsah žiadosti

  • základné informácie o žiadateľovi
  • dôvod žiadosti o členstvo
  • predstavy spolupráce, zámery v kartovom biznise
  • súhlas so stanovami ZBK

Žiadosť o členstvo schvaľuje najvyšší orgán združenia

  • Kolégium ZBK (zasadá minimálne 2x ročne – jún a december)