Devínskonovoveská televízia – 08.11.2021

Rozhovor s predsedom ZBK Petrom Gécom.

Peter Géc a jeho cenné rady ohľadom bankových kariet: