S platobnou kartou zaobchádzajte rovnako obozretne ako s finančnou hotovosťou.

·   Pri platení ju nikdy nespúšťajte z dohľadu.
·   Pri prevzatí platobnej karty ju hneď podpíšte.

Kartu nikomu nepožičiavajte.

·   Svoju platobnú kartu nikomu nepožičiavajte, vystavovali by ste sa tak zbytočnému nebezpečenstvu zneužitia.
Platobná karta je spravidla neprenosná (je na nej uvedené meno držiteľa).

Chráňte si svoj PIN kód.

·   Po prevzatí PIN kódu od banky si ho dobre zapamätajte a doklad, na ktorom je PIN uvedený, doporučujeme  zničiť.
·   Nikdy si nezapisujte PIN na platobnú kartu ani nevkladajte do peňaženky, v ktorej platobnú kartu nosíte.
·   Svoj PIN nikde nezverejňujte! Nehovorte ho ani svojim rodinným príslušníkom, zástupcom finančných inštitúcii ani polícii či obchodníkovi.

Odporúčania pri používaní bankomatov.

·   Pred každým výberom dôkladne skontrolujte bankomat
·   Pri výbere z bankomatu alebo kdekoľvek inde buďte pri zadávaní PIN opatrní, aby kód nemohol nikto odpozorovať.
·   Zásadne si pri bankomate nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.
·   Nikto nemá právo vašu transakciu prerušiť, ani ochranka alebo iný personál banky či obchodného centra nesmie zasahovať do transakcií klientov.
·   Klávesnicu si pri zadávaní PIN prekryte druhou rukou.
·   Ak nie je v noci bankomat dostatočne osvetlený, radšej ho nepoužívajte a vyberte si iný alebo si zoberte niekoho so sebou.
·   Vybranú hotovosť i kartu ihneď uschovajte.
·   Po ukončení transakcie si nezabudnite vziať späť svoju kartu. Účtenku o vykonanej transakcii si starostlivo uschovajte alebo znehodnoťte.

Chráňte kartu pred poškodením.

·   Magnetický prúžok, ktorý je súčasťou platobných kariet, je náchylný na poškrabanie alebo zmagnetizovanie. K zmagnetizovaniu karty môže dôjsť napríklad pôsobením mobilného telefónu alebo počítača, alebo tiež magnetickým zapínaním dámskych kabeliek či peňaženiek.

Pri platení kartou buďte pozorní.

·   Po prevzatí PIN kódu od banky si ho dobre zapamätajte a doklad, na ktorom je PIN uvedený, doporučujeme  zničiť.
·   Nikdy si nezapisujte PIN na platobnú kartu ani nevkladajte do peňaženky, v ktorej platobnú kartu nosíte.
·   Svoj PIN nikde nezverejňujte! Nehovorte ho ani svojim rodinným príslušníkom, zástupcom finančných inštitúcii ani polícii či obchodníkovi.

http://zbk.sk/images/set_small.jpg

Nákupy cez internet realizujte iba cez www stránky, ktoré využívajú zabezpečenie komunikácie, napr. Protokolom SSL resp.SET. O zabezpečení www stránky sa môžete presvedčiť na spodnej lište internetového prehliadača.

·   Pri platení kartou cez internet alebo po telefóne buďte veľmi opatrní. Ak by niekto nepovolaný zistil číslo vašej platobnej karty, meno a dobu platnosti, nič mu nebráni v jej zneužití.

Stratu karty hláste čo najrýchlejšie.

·   Pravidelne kontrolujte, či svoju platobnú kartu máte stále pri sebe.

Sledujte výpisy z účtu.

·   Pravidelne kontrolujte výpisy z účtu. Ak zistíte akúkoľvek nezrovnalosť, ihneď informujte svoju vydavateľskú banku a spornú transakciu reklamujte.
·   V prípade, že máte pocit, že pri platení kartou alebo pri výbere hotovosti z bankomatu nebolo všetko v poriadku, informujte o tom svoju vydavateľskú banku.

Strata alebo odcudzenie platobnej karty.

V prípade, že ste stratili svoju platobnú kartu alebo vám bola odcudzená, bezodkladne túto skutočnosť nahláste svojej vydavateľskej banke alebo autorizačnému centru /pozri blokácia kariet/. Táto vašu kartu ihneď zablokuje čím zabráni jej zneužitiu.

Ako platiť kartou bezpečne?

Na čo si dávať pozor pri online platbe kartou či v obchodoch? Zhrnuli sme tipy do tohto krátkeho videa.