Citibank je banková inštitúcia, súčasť finančnej skupiny Citigroup. Bola založená roku 1812 ako City Bank of New York, neskôr First National City Bank of New York. Má pobočky vo viac ako 140 krajinách sveta, sídlo spoločnosti je v New Yorku.

ČSOB bola založená štátom v roku 1964 ako špecializovaná súčasť tzv. monobankového systému – Československej štátnej banky a vo vtedajšom Československu mala zaisťovať financovanie zahraničného obchodu a dohľad nad pôžičkami v zahraničných menách z medzinárodných trhov. Bola jedinou, ktorá v Československu poskytovala služby v oblasti financovania zahraničného obchodu a voľno menových operácií.

OTP Banka je najväčšou finančnou inštitúciou v Maďarsku, ktorá pôsobí v strednej a východnej Európe.  Bola vytvorená v roku 1949 a to spojením menších sporiteľni  ako Hazai első Takarékpénztár, Leszámítoló bank a pod. Kontrolu nad ňou malo ministerstvo financií, ktorého úlohou bolo spracovať účtovné uzávierky domácej a miestnej rady.

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už 28 rokov. S takmer miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 51 pobočiek, 215 bankomatov a svoje služby poskytuje aj na viac ako 1 600 poštách po celom Slovensku.

Prima banka Slovensko, a.s. začala písať svoj príbeh v tom istom roku ako vznikla samostatná Slovenská republika. V roku 1993 založilo 193 slovenských obcí banku pod názvom Prvá komunálna banka, ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí Slovenska.

Privatbanka, a. s. je prvá špecializovaná banka na Slovensku. Vznikla v roku 2005 transformáciou Banky Slovakia. Privatbanka sa zameriava na privátne bankovníctvo. Ponúka aj služby korporátneho (firemného) ako aj individuálneho bankovníctva.

Novodobá história UniCredit Group je spojená so zlúčením deviatich veľkých talianskych bánk a s následnou integráciou s nemeckou skupinou HVB a talianskou bankou Capitalia. Akvizíciou poľskej Bank Pekao sa v roku 1999 začala expanzia skupiny (vtedy pod menom UniCredito Italiano) do regiónu strednej a východnej Európy.

Všeobecná úverová banka vznikla 1. januára 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej ako štátny peňažný ústav. V roku 1992 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť patriacu pod Fond národného majetku SR.