Korešpondenčná adresa:

Združenie pre bankové karty (ZBK)
Dunajská 4
811 08  Bratislava

Kancelária ZBK

Zuzana Galgóciová
e-mail: zbk@zbk.sk
mobil: +421 918 189 520

Predseda ZBK

Peter Géc
e-mail: peter.gec@zbk.sk

Podpredseda ZBK

Patrick Melioris
e-mail: pmelioris@csob.sk

Fakturačné údaje pre Slovensko:

Združenie pre bankové karty 
Dunajská 4
811 08  Bratislava

IČO:  31750206
DIČ:  2020989168

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava
Číslo účtu: 0-20285613/6500
IBAN: SK6865000000000020285613
SWIFT: POBNSKBA

Fakturačné údaje pre zahraničie (Billing information):

Združenie pre bankové karty 
Dunajská 4
811 08  Bratislava

IČO:  31750206
DIČ:  2020989168
IČ DPH: SK2020989168

Číslo účtu (Account Number): 0-20285613/6500
IBAN: SK6865000000000020285613
SWIFT: POBNSKBA