Partneri

Bankovnictví je mesačník zameraný predovšetkým na vyšší a top management, zodpovedný za riadenie a trhový úspech finančných spoločností, na pracovníkov podieľajúcich sa v týchto firmách na tvorbe produktov, ich marketingu, podpore predaja, organizácii a riadení.

logo_cardforum

Cardforum je jednou z najvýznamnejších konferencií v oblasti platobných systémov, kariet a technológií v strednej Európe originálny koncept viacúrovňového zdieľania znalostí.

Cardmag je odborný magazín, ktorý pravidelne prináša informácie z domova a zo zahraničia, analýzy, komentáre, štatistiky, rozhovory a zaujímavosti u oblasti platobných kariet.

Cardsession jedna z najvýznamnejších konferencií v oblasti platobných systémov, kariet a technológií v strednej Európe.

Economia Events organizuje akcie šité na mieru za podporu digitálnych a miestnych titulov Economie, s využitím všetkého pôvodného moderného multimediálneho domu. Zaisťuje celú prípravu aj produkčnú činnosť, vrátane projektového konania.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS. 

logo-mastercard

Mastercard je rastúca spoločnosť s trvalým nasadením a odhodlaním prinášať hodnotu zákazníkom, podnikom a akcionárom. Pracuje na prepojení a napájaní inkluzívnej digitálnej ekonomiky, ktorá bude prospešná pre všetkých, všade, vďaka zaisteniu bezpečných, jednoduchých, inteligentných a prístupných transakcií. 

Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) je záujmové združenie právnických osôb,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj elektronického obchodu na Slovensku.

Slovenské Hospodárske noviny v modernej podobe začali vychádzať v januári 1993. Stali sa celoštátnym mienkotvorným denníkom s ekonomickým zameraním, ktorý prináša seriózne a dôveryhodné informácie pre každého, koho zaujíma ekonomický pohľad na dianie doma a vo svete. Každý pracovný deň prinášajú čitateľom denne aktuálne spravodajstvo, analýzy, štatistiky, prognózy a užitočné rady aj pre Váš druh podnikania.

logo-visa

Visa je globálnou platobnou spoločnosťou, ktorej cieľom je umožniť zákazníkom, obchodníkom, bankám a vládnym organizáciám platby v digitálnom prostredí. Spája zákazníkov, obchodníkov, banky a vlády vo viac ako 200 krajinách a územiach na celom svete.

Združenie pre bankové karty (SBK) je unikátnou platformou, ktorej hlavným cieľom je dlhodobý a udržateľný rozvoj prostredia pre poskytovanie kvalitných platobných služieb so zmysluplným využívaním progresívnych technológií s vysokou mierou ochrany a zabezpečenia.