Definícia POS terminálu:

EFT POS terminál (označovaný tiež ako POS terminál alebo Platobný terminál) je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet za predaný tovar alebo poskytnuté služby. Je určený pre všetky obchody a prevádzky ako alternatívny spôsob úhrady za hotovosť.

Typy POS terminálov:

Dial-Up, Ethernet, GPRS

Verifone Vx 510

Verifone Vx 520

Combo, Combo Ctls, GPRS, GPRS Ctls

Verifone Vx 610 GPRS

Verifone Vx 670

GPRS, Wifi

Verifone Vx 680 GPRS Ctls

Verifone Vx 810

Verifone Vx 820 Ctls

Verifone PinPad 1000SE+ shield

Verifone PinPad 1000SE Ctls+ stand

Funkcie POS terminálu:

Na EFT POS termináloch je možné vykonávať nasledovné typy transakcií :

 • Predaj – platba
 • Návrat – navrátenie akejkoľvek sumy zákazníkovi
 • Storno – poslednej transakcie
 • Predautorizácia – operácia slúži na blokovanie určitej sumy na platby v hotely, servise a pod.
 • Dokončenie predautorizácie
 • Predaj s prepitným
 • Medzisúčet– Vytlačenie medzisúčtu transakcií uskutočnených na platobnom termináli od poslednej uzávierky.
 • Uzávierka
 • Cash back – výber hotovosti priamo pri platení
 • Top- Up – dobitie kreditu
 • KvaziCash – využíva sa v kasínach
 • Výber hotovosti

*typy transakcií sú individuálne podľa ponuky banky

Bezkontaktná platba:

Rýchly, pohodlný a bezpečný spôsob platenia.   

MasterCard PayPass je nová bezkontaktná platobná technológia, ktorá umožňuje platiť kartou rýchlo, bezpečne a pohodlne malé aj i veľké čiastky.

Visa payWaveje moderný spôsob bezkontaktnej platby každodenných drobných nákupov v priebehu jednej sekundy.

Obchodník musí byť vybavený terminálom na bezkontaktné platby – terminal býva vybavený logom PayPass (MasterCard) alebo PayWave (VISA) .

 Ako prebieha bezkontaktná platba:

Karta sa nevkladá do čítačky POS terminálu, bezkontaktnú platbu uskutočníte len priložením karty k čítačke bez zadania PIN kódu alebo podpisu.

Pred prvým použitím karty na bezkontaktnú platbu je potrebné bezkontaktnú funkciu aktivovať.

Aktiváciu uskutočníte kontaktnou transakciou prostredníctvom bankomatu (výber hotovosti, dobitie kreditu, kontrola zostatku na účte) alebo platbou prostredníctvom POS terminálu potvrdenou PIN kódom.

Limit pre jednu bezkontaktnú platbu je 20 EUR a kumulatívny limit pre všetky za sebou nasledujúce bezkontaktné platby je 60 EUR.

Počítadlo kumulatívneho limitu sa vynuluje pri každom ďalšom použití karty na kontaktnú transakciu.   Pri platbách v inej mene ako EUR je možné uskutočniť najviac päť za sebou nasledujúcich bezkontaktných platieb.

Technológiu bezkontaktnej platby MasterCard PayPass™ možno aplikovať nielen do bežnej platobnej karty, ale aj do mobilného telefónu, hodiniek, prívesku na kľúče alebo ďalších zariadení. 

Platba čipovou kartou:

Pri vykonávaní platobných transakcií sa údaje načítavajú z platobnej karty.

Ak má platobná karta čip, musia sa údaje platobnej karty načítať cez čip.

Karta sa vkladá čipom nahor a smerom k displeju.

POZOR: Kartu po načítaní údajov vytiahnite až vtedy, keď vás na to platobný terminál vyzve správou na displeji [VYTIAHNITE KARTU!]

*Platba čipovou kartou

Zamietnutá transakcia:

Zamietnutá transakcia je neúspešné ukončenie transakcie a jej výsledkom je , že platba nebola zrealizovaná. Zamietnutie transakcie môže nastať z rôznych dôvodov.

Dôvody zamietnutia transakcie:

 • Chyba spojenia terminálu so sieťou. Terminál nemohol nadviazať spojenie s autorizačnou centrálou.
 • Expirovaná karta– Platnosť použitej platobnej karty vypršala. Touto kartou nie je možné vykonať platobnú transakciu. 
 • Prekročený limit – Suma, ktorú má držiteľ karty zaplatiť je vyššia ako jeho povolený limit.
 • Nedostatočný disponibilný zostatok – Držiteľ karty nemá dostatok prostriedkov na účte.
 • Obmedzenie disponovať kartou – Držiteľ karty má zakázané všetky operácie platobnou kartou.
 • Nesprávne zadaný PIN kód – Držiteľ platobnej karty zadal nesprávny PIN.
 • Zákaz na kartu – Držiteľ karty má zákaz vykonávať všetky operácie platobnou kartou z dôvodu, že bola nahlásená jej strata, odcudzenie alebo sfalšovanie.
 • Zamietnuté vydavateľom prístupového nástroja – Transakcia bola zamietnutá vydavateľom karty bez bližšie určeného dôvodu.

Výhody platby cez POS terminál:

 • Jednoduchosť a rýchlosť realizácie finančných transakcií – šetria čas.
 • Odstránenie nákladov manipulácie s hotovosťou.