Počet bankomatov, platobných terminálov a E-Commerce k 4Q 2015
Počet bankomatov2 738
Počet platobných terminálov49 604
Z celkového počtu platobných terminálov – contactless38 424
Počet E-commerce

38 424

Štatistické údaje sú kumulatívne za všetky banky, ktoré sú členmi ZBK,
a banky, ktoré členmi ZBK nie sú, a to: Slovenská sporiteľňa,
Zdroj: Slovenská banková asociácia, link: http://www.sbaonline.sk/sk/