TRETINA SLOVENSKÝCH VODIČOV SI VYBERÁ ČERPACIU STANICU PODĽA KVALITY DOPLNKOVÉHO PREDAJA

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava
16. marca

Kvalita doplnkového predaja na čerpacích staniciach má veľký vplyv na rozhodovanie zákazníkov, na ktorej z nich natankovať. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mastercard pri príležitosti vyhlásenia súťaže Mastercard Obchodník roka 2017. Najčastejšie ľudia nakupujú na čerpacích staniciach tovar určený na spotrebu počas cesty.

Prieskum ukázal, že 61 % opýtaných v poslednom polroku nakúpilo nejaký tovar v predajni na čerpacej stanici, dve tretiny z nich nakupovali v poslednom mesiaci.„Spýtali sme sa okrem iného respondentov, či pre nich predajňa a jej ponuka hrajú úlohu pri výbere čerpacej stanice, na ktorej budú tankovať. Viac ako tretina opýtaných, 36 %, uviedla, že je pre nich vždy alebo často rozhodujúca práve kvalita doplnkového predaja,“ uvádza k výsledkom prieskumu Josef Machala, Mastercard Rewards Program Leader.

Medzi jednotlivými nákupnými misiami na čerpacích staniciach celkovo dominujú nákupy tovaru na spotrebu v priebehu cesty autom, a to počas jazdy (70 %), či priamo na čerpacej stanici (44 %). Pätina nákupov je určená na spotrebu mimo domova, napríklad v práci alebo v škole. Nákupy domov sú skôr ojedinelé, najčastejšie ide o „núdzový nákup“.

Účelu nákupov v predajniach na čerpacích staniciach zodpovedá druh tovaru, ktorý si zákazníci vyberajú. Prevažujú nápoje, najmä studené, bagety a sendviče, sladkosti alebo cigarety.

Graf: Vyberáte si čerpaciu stanicu podľa predajne?(v%, N = 920 nakupujúcich v predajniach na ČS)

Výskum sa uskutočnil vo februári 2018 na reprezentatívnej vzorke 1 500 respondentov internetovej populácie SR metódou on-line dopytovania.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Ogilvy Public Relations:

Lucie Pavlů, tel. +420 602 302 502, e-mail: lucie.pavlu@ogilvy.com

Milan Kříž, tel. +420 221 998 237, +420 602 266 316, e-mail: milan.kriz@ogilvy.com

Generálny partner