Webinár TOP PAY – Inovácie a bezhotovostné trendy – 02.02.2021