Zasadnutie Kolégia 20.06.2019

Zasadnutie Kolégia ZBK

Termín: 20.06.2019

Miesto: hotel Vienna House Easy