Platobná karta je platobný nástroj, ktorý slúži na:

1. Výbery hotovosti

 • z bankomatu (ATM)
 • pri pokladni u vybraných obchodníkov (cash back)
 • v banke alebo zmenárni pomocou imprinteru (cash advance) – iba embosovanou platobnou kartou (1)

2.  Bezhotovostné platby za tovar a služby       

 • kontaktné a bezkontaktné platby u obchodníkov prostredníctvom POS terminálov,
 • mechanických imprintérov – iba embosovanou (1) platobnou kartou
 • platby cez internet(e-commerce), na pošte, alebo telefonicky

 Ide o plastovú kartu, vybavenú magnetickým prúžkom a čipom.

Druhy platobných kariet podľa rôznych kritérií:

Podľa akceptácie:

 • domáca platobná karta – možné použiť iba na území Slovenskej republiky (sú označené názvom Valid only in the Slovak Republic)
 • medzinárodná  platobná karta – široká akceptácia na území Slovenskej republiky a rovnako aj v zahraničí.

Základné rozdelenie PK:

Debetná platobná karta  –  je najviac používanou PK na území Slovenskej republiky. Platobná karta sa vydáva k bežnému účtu a prostredníctvom tejto karty je možné čerpať vlastné prostriedky do výšky disponibilného zostatku vrátane povoleného debetu.

Výber z bankomatu a platbu je potrebné potvrdiť zadaním PIN kódu (PIN kód je potrebné starostlivo chrániť pred prezradením – nepísať na kartu, nenosiť v peňaženke, prekryť rukou pri zadávaní, aby neprišlo k zneužitiu platobnej karty).

Debetná karta môže byť embosovaná (1)  alebo indentovaná/neembosovaná (2). Medzinárodné debetné karty sa vydávajú pod logom vybranej kartovej spoločnosti (VISA, MasterCard…).

Kreditná platobná karta – jedná sa o úverovú kartu. Platobná karta sa vydáva k samostatnému kartovému účtu s prideleným schváleným úverovým rámcom, ktorý je možné čerpať prostredníctvom PK. Úver je revolvingový a po priebežnom alebo úplnom splatení je možné čerpať prostriedky znovu.  Ku každému úverovému rámcu je stanovená povinná minimálna mesačná splátka. Ďalšie splátky ako aj  dátum a výšku splátky si určuje klient.  Štandardne sú vyčerpané prostriedky úročené. V prípade, ak je dlžná suma splatená celá do určitého dátumu, prostriedky nie sú úročené, a klient využíva bezúročné obdobie (pohybuje sa od 40 – 55 dní).

Kreditnou kartou je možné realizovať rovnaké  transakcie  ako debetnou platobnou kartou.  Nakoľko sa jedná o úverovú kartu – primárne je určená na bezhotovostné platby, nakoľko banka túto formu úhrady nespoplatňuje.

Kreditná karta môže byť embosovaná (1)  alebo indentovaná (2). Medzinárodné kreditné platobné karty sa vydávajú pod logom vybranej kartovej spoločnosti (VISA, MasterCard,American Express, Diners Club).

Charge karta –  jedná sa o úverovú kartu. Platobná karta sa vydáva s prideleným úverovým rámcom, ktorý je možné čerpať prostredníctvom PK. Od typickej kreditnej karty sa líši tým, že je potrebné splatiť celú dlžnú sumu vo výške 100% v termíne splatnosti. Bezúročné úverové obdobie je až do 60 dní.  Príkladom takejto karty je platobná karta  VISA Business Gold (VÚB)alebo Diners club s medzinárodnou platnosťou.

Predplatená platobná karta – je karta  s vopred predplateným kreditom. Má široké využitie a je pohodlným a obľúbeným prostriedkom na platby u obchodníkov.  – Takýmto príkladom je Bratislavská mestská karta s logom spoločnosti MC Maestro. (vydáva OTP banka Slovensko, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Sberbank, UniCredit bank, VÚB).  Ďalším typom predplatenej karty je darčeková karta – na obdarovanie blízkej osoby pri rôznej príležitosti  (vydáva VÚB, OTP banka Slovensko, UniCredit bank, Tatra banka).

Podľa úrovne služieb:

 • Standard – určená pre fyzické osoby,
 • Business / corporate – určená pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby od 18 rokov,
 • Gold, Platinum – prestížna platobná karta pre Top klientelu, niektoré banky majú v poplatku za vydanie platobnej karty zahrnuté aj doplnkové služby a rôzne druhy poistenia.

Podľa spôsobu prevedenia:

 • embosované (1) –plastiks vystúpeným (reliéfnym) písmom (číslo karty, meno držiteľa karty, dátum platnosti). Tieto PK možno použiť na platbu v elektronických termináloch (POS), mechanických snímačoch (imprinter), výbery hotovosti v banke (Cash advance). Pri platbe  je potrebné zadávať PINkód, prípadne klient potvrdí platbu svojim podpisom, ktorý musí byť totožný s podpisom na podpisovom prúžku na zadnej strane platobnej karty .  Túto platobnú kartu je možné využiť na platbu prostredníctvom internetu (e-commerce)- je potrebné zadať CVC 2 alebo CVV 2 kód (3 miestne číslo – ochranný prvok na zadnej strane PK).
 • indentované /neembosované(2) –hladká platobná karta bez vystúpeného písma na prednej strane karty, použiteľná na platbu v elektronických termináloch a   výber hotovosti z bankomatu. Pri platbe  je potrebné zadávať PIN kód, prípadne klient potvrdí platbu svojim podpisom, ktorý musí byť totožný s podpisom na podpisovom prúžku na zadnej strane platobnej karty .
 • Virtuálne – Na platbu vo virtuálnom prostredí bez nutnosti použitia fyzickéhoplastu. Obsahujú rovnaké údaje ako klasické (fyzické) platobné karty (číslo karty, exspirácia, meno držiteľa, CVV2 alebo CVC2). K virtuálnej karte sa neprideľuje PIN, tým prispieva k zvýšeniu bezpečnosti.
 • Iné médiá – hodinky, mobil, nálepka.

Podľa technológie:

 • Magnetický prúžok – býva umiestnený na zadnej strane platobnej karty a je nosičom informácií o platobnej karte ako číslo PK, PIN ako aj ďalších informácií (počet týchto informácií z hľadiska kapacity býva obmedzený).
 • Čip – kontaktný  – Čip tvorí mikroprocesor a pamäťové médium uložené na karte. Čip býva umiestnený na prednej strane platobnej karty. Čipové karty prispeli k zvýšeniu bezpečnosti transakcií. Čip ma mnoho využití,  je možné naň nahrať rôzne aplikácie a informácie.
 • Čip – bezkontaktný – majú vlastnosti kontaktných čipových kariet.  Pri platbe stačí platobnú kartu priblížiť k bezkontaktnému POS terminálu označenému logom bezkontaktnej platby ,  do 20€ bez zadania PIN kódu, avšak niektoré transakcie môžu vyžadovať zadanie PIN kódu, hlavne keď sa jedná o viac bezkontaktných transakcií za sebou. Takouto PK sa dá platiť aj kontaktne, najmä  ak je POS určený na kontaktné platby  alebo ak držiteľ PK nechce využiť bezkontaktnú funkcionalitu bez zadania PIN, prípadne pri poškodení čítačky čipu. Bezkontaktné technológie sú PayPass (MasterCard) a PayWave (VISA), ExpressPay (American Express).