CETELEM SLOVENSKO, a.s. Ako popredná finančná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov: nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty, poskytla viac ako 1,85 milióna úverov. Cetelem sa spája s inováciami v oblasti spotrebiteľského financovania. Spoločnosť ako prvá uviedla na trh nový distribučný kanál pre úverové produkty.

Citibank Europe plc. slúži ako dôveryhodný partner pre svojich klientov zodpovedným poskytovaním finančných služieb, ktoré umožňujú rast a ekonomický pokrok. Jej hlavnou činnosťou je ochrana aktív, požičiavanie peňazí, uskutočňovanie platieb a prístup na kapitálové trhy v mene svojich klientov. 

mBank prišla na slovenský a český trh v roku 2007 ako prvá banka, ktorá priniesla celkom nový model – každodennú on-line správu bankových služieb cez internet alebo telefón samotným klientom. Toto umožnilo ponúknuť zákazníkom najvyužívanejšie bankové služby celkom zadarmo. mBank tak spôsobila v bankovom sektore skutočnú revolúciu.

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu a prostredníctvom svojich korešpondenčných bánk aj na zahraničných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. Disponuje systémom komplexného hodnotenia podnikateľských zámerov klienta v súlade so svetovými štandardmi a implementovaným platobným a zúčtovacím systémom PROFILE, ktorým sa zabezpečuje on-line prepojenie všetkých pobočiek OTP Banka Slovensko, a.s. Banka je v súčasnosti napojená na SWIFT, REUTERS, TELERATE.

Slovenská sporiteľňa, a.s. je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku, s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb.

UniCredit Bank Slovakia, a.s. je silná a výkonná európska banka s dominantným postavením v strednej a východnej Európe. Vďaka tomu uľahčuje svojim klientom prístup na medzinárodný trh a kontakty s ich partnermi. Banka ponúka komplexné, spoľahlivé a dôkladne navrhnuté produkty a služby.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. jedna z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. Disponuje širokým portfólio bankových a poistných produktov pre retailovú aj korporátnu klientelu. Poskytuje finančné služby prémiovej kvality.

Poštová banka, a.s. pôsobí na slovenskom trhu už 28 rokov. S takmer miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Štandardnú ponuku bankových produktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, podielové fondy a dôchodkové sporenie v druhom pilieri.

Prima Banka Slovensko, a.s. je v posledných rokoch najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou na Slovensku. Za dynamickým biznisovým rastom stojí nielen konzistentné napĺňanie dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj retailu, ale aj široká sieť pobočiek, ktorých má banka v súčasnosti 122 a pokrýva nimi ako jediná banka všetkých 79 okresov Slovenska.

Privatbanka, a.s. je prvou bankou na Slovensku, ktorá sa orientuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Klientom banky poskytuje špecializované finančné a investičné služby, ktoré odrážajú ich nároky a zohľadňujú predstavy o zhodnocovaní ich aktív.

Tatra banka, a.s.  je prvá súkromná banka na Slovensku. Je líder v oblasti asset manažmentu, firemného a privátneho bankovníctva. Má viac ako 130 ocenení od 30 rôznych vyhlasovateľov a taktiež je súčasťou najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny RBI Group.

Všeobecná úverová banka, a.s je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring.