cardsession, Palace Ambassador, Praha – 21/10/2021

Konferenčný deň 21/10/2021,

viac informácií nájdete na: http://www.cardsession.com/