Výkonný výbor

Výkonný výbor ZBK Výkonný výbor riadi činnosť ZBK medzi zasadnutiami Kolégia. Zabezpečuje plnenie odborných, operatívnych, metodických a ďalších úloh stanovených Kolégiom. Výkonný výbor má minimálne 5 členov, z ktorých jeden je predseda … Čítať ďalej Výkonný výbor